כותרת הדף 

כותרת הטופס

שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
נייד
המרכז לטכנולוגיות חכמות בתחבורה, הוקם במטרה להוות כלי אינטגרטיבי בין הגורמים השונים העוסקים בתחבורה ובעלי העניין בתחום - בראייה האסטרטגית, ברמת התכנון (ארכיטקטורה והנדסה) ובמוצרי הקצה הנמצאים ברכב או בתשתיות. המרכז כולל קטלוג לטכנולוגיות חכמות ואביזרי בטיחות לרכב, המוצעים כיום בשוק התחבורה בישראל ובעולם.