דיווח על שימוש לרעה

 
מדוע מכתב זה נחשב מבחינתך כספאם?