דו"ח מנכ"ל - אוגוסט 2017
התאחדות האיכרים פועלת לאורך כל השנה, בכל התחומים המדירים שינה מחקלאי ישראל- בין אם באמצעות יוזמות וחקיקות חדשות שאנו מעלים ובין אם בכיבויי שריפות ונטרול הליכים, שיש בהם כדי לפגוע בפרנסת החקלאים ועולים בחקיקות וצווים שונים בכנסת ובממשלה חדשות לבקרים.

 

מספר עניינים מרכזיים אשר עסקנו בהם בחצי השנה האחרונה:

 

אנו מטפלים בסוגיית הפשיעה החקלאית במספר מישורים:
 
1) חיזוק הביטחון האישי של החקלאים. 
2) ביטוח והסדרת פיצוי הולם לחקלאים שנפגעו במקרים של פשיעה חקלאית.  
3) העלאת הפשיעה החקלאית למודעות הציבורית.

 

כידוע לכם, נשיא ההתאחדות מוביל מול משרדי הממשלה את המאבק לסגירת מועצת הצמחים. בחודש האחרון החליט מנכ"ל משרד החקלאות החלטה אמיצה והורה ליו"ר המועצה להיערך לסגירתה. משראו את המכתב במועצה, החלו לשלוח לכלל החקלאים הודעות בגין חובות ואיומים על עיקולים. שר החקלאות הגדיל לעשות והנחה להקפיא את כל ההליכים המשפטיים אל מול החקלאים לאלתר. חשוב להמשיך ולחזק את החלטתם עד שהמועצה אכן תיסגר. לכן, במידה וטרם חתמתם על העצומה, אנו קוראים לכם לחתום ולהחתים חקלאים וחברים נוספים.

 

תיקון תקנות התעבורה – חובת העסקת קציני בטיחות
בשבוע שעבר התכנסה ועדת הכלכלה בכנסת לישיבת פגרה מיוחדת שעסקה בתקנות המסדירות את תפקיד קציני בטיחות בתעבורה – התקנות נועדו להסדיר את החובה שתחול על בעל מפעל או מנהל צי רכב להעסיק קצין בטיחות באופן סדיר. על פי התקנות - אם יש בבעלותכם 5 כלי רכב ומעלה (כולל אופנוע, טרקטורון, טרקטור), עליכם להעסיק קצין בטיחות באופן סדיר. כנציגים היחידים שהופיעו לדיון מטעם החקלאים, ביקשנו מיו"ר הוועדה להחריג את ענף החקלאות מהתקנות החדשות. הנושא נלקח בחשבון וטרם עלה להצבעה בוועדה. נמשיך לעדכנכם ולהילחם כנגד הדבר הזה.

 

ביטוח רפואי לעובדים זרים
בשנתיים האחרונות ניכרת עליית מחירים בביטוחי הבריאות לעובדים הזרים בענף החקלאות, אשר מכבידים מאוד על עלויות הייצור של המגדלים. על כן, פנינו ואנו עומדים בקשר עם מנכ"ל קופת חולים כללית החדש, מר נועז בר ניר, בבקשה לעצור את העליה במחירים ולמצוא את הדרך להוזיל את העלויות. במקביל פנינו במכתב רשמי וכן נפגשנו עם הממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר, הגב' דורית סלינגר, על מנת שתערוך בירור מול חברות הביטוח. נמשיך לעדכן כשיהיו תוצאות.
 
 
 
 
 
 
הארכת תוקף הרשיון של עובדים זרים
במסגרת מהפכת הרישוי שיזם שר התחבורה, נפגשנו מספר פעמים עם הנציגים המקצועיים במשרד ופעלנו מולם בנוגע ל-2 נושאים אשר ביקשנו להכניס לרפורמה:
 
‎1) היות ואשרת השהייה של עובדים זרים בישראל תקפה ל-5 שנים, הסכימו במשרד התחבורה להאריך לתקופה של עד חמש שנים את תוקף רישיון הנהיגה של העובדים הזרים שברשותם רישיון נהיגה ממדינת המוצא בכפוף לתוקף אשרת השהייה שלהם בישראל במקום כל חצי שני שהיה נהוג עד היום.
 
2) אנו פועלים גם להארכת תוקף רישיונות נהיגה של עובדים זרים אשר הוציאו רישיון בישראל ואינם הגיעו עם רישיון מארץ המוצא. נעדכנכם ככל שהדבר יתקדם לכדי תוצאה.

 

עידוד השקעות הון לחקלאות
אנו פועלים בשני מישורים מול משרד הכלכלה ומשרד האוצר על מנת לשנות את חוק עידוד השקעות הון ולאפשר גם לבתי אריזה שעוסקים בייצוא בענף החקלאות להנות מחבילת ההטבות במיסוי ובמענקים כפי בדומה למפעלים בתעשייה:
 
1) לתקן את חוק עידוד השקעות הון בתעשייה באופן שגם בתי אריזה שמייצאים מעל 25% מהתוצרת, יקבלו את ההטבות הקיימות בחוק.
 
2) לקדם את חוק עידוד השקעות הון לחקלאות של משרד החקלאות.
 
 
הקמת שוק סיטונאי חדש בצריפין
מזה זמן רב שאנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם ד"ר רענן כהן, יו"ר השוק הסיטונאי החדש לטובת הקמת השוק הסיטונאי החדש. מאחר שהיוזמה להקים את השוק באור יהודה נפלה, נבדקת האפשרות להקים את השוק בצריפין, בהובלת מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן אליהו.
 
כהן ונשיא התאחדות האיכרים, שלחו קריאה משותפת לשר האוצר, משה כחלון ויקיימו בקרוב פגישה עם היזמים הרוולנטים על מנת לקדם את הקמת השוק הסיטונאי בצריפין. 
 
אנו רואים במהלך זה עוד אבן דרך משמעותית בפעילות שתוביל לצמצום פערי התיווך.