מידעון סוכות תשע"ח

 

אושפיזין – גדולה הכנסת אורחים
 
מנהג רווח בקהילות ישראל להזמין את האושפיזין לסוכה. מקורו בדברי הזוהר (אמור קג':) "כי הא דרב המנונא סבא כד הוה עייל לסוכה הוה חדי וקאים על פתחא דסוכה מלגאו ואמר נזמן לאושפיזין מסדר פתורא וקאים על רגלוהי ומברך ואומר בסכות תשבו שבעת ימים, תיבו אושפיזין עלאין תיבו, תיבו אושפיזי מהימנותא תיבו, ארים ידוי וחדי ואמר זכאה חולקנא זכאה חולקהון דישראל... והוה יתיב" (כשהיה רב המנונא סבא נכנס לסוכה היה שמח ועומד על פתח הסוכה מבחוץ ואומר: נזמין את האורחים ונסדר לחם ועומד על רגליו ומברך ואומר 'בסוכות תשבו שבעת ימים' שבו אורחים עליונים שבו אורחי האמונה שבו. הרים ידיו ואמר זכות בחלקי, זכות חלקם של ישראל...והיה יושב).
בספרי חסידות מסופר כי היו צדיקים שזכו לראות בעין ממשית את האושפיזין מגיעים לסוכה. מה משמעות מנהג זה? יש בכך קריאה לחסד, בדמות הכנסת אורחים. רוצה לומר, טרחנו ועמלנו על בניית הסוכה וההכנות לחג, אולם אם אין בזה הכנסת אורחים – המצווה חסרה.

 

הרמב"ם בהלכות חגיגה (פרק ב') מבהיר מפורשות: כשיזבח אדם שלמי חגיגה ושלמי שמחה לא יהיה אוכל הוא ובניו ואשתו בלבד וידמה שיעשה מצוה גמורה, אלא חייב לשמח העניים והאמללים... מאכיל הכל ומשקן כפי עשרו, ומי שאכל זבחיו ולא שמח אלו עמו עליו נאמר זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשם ... קורבן חגיגה מוקרב ברגלים בלבד, (בעז"ה מהרה יבנה המקדש) אולם עיקר עניינו לשמח את האחרים.
מצוה זו, לשמח עניים, ייחודית לרגלים. ויש לברר מדוע דווקא האושפיזין מחדדים מסר זה. מנהג האושפיזין נוטע בליבנו את החשיבה, ולו ברובד ההצהרתי, על האחר. האושפיזין הראשון, אברהם אבינו. מהווה דוגמא אישית. בתחילת פרשת וירא אנו למדים שאברהם אבינו יושב פתח האוהל כחום היום ורץ להקביל פני אורחים על אף שהיה הקב"ה מדבר עימו. למדו מכאן חז"ל "גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה" – נמצאנו למדים – מי שחפץ כי השכינה תשרה בביתו עליו לקבל אורחים. אדם הכניס אורחים, קל וחומר שיזכה להכניס שכינה לביתו.
 
בברכת חג שמח!
הרב אריאל רוקח 
ראש הישיבה 

 

יום חסד
 
תלמידי כיתות ח'-ט' יצאו ליום לחסד במרכז יום לקשיש, שם קיימו התלמידים משחק חידון משותף  עם הקשישים לקראת ראש השנה. תלמידי כיתה ח', חילקו פתקי "שנה טובה מתלמידי הישיבה התיכונית" בסימן- חיבור בית קהילות. שתמיד נזכה להפיץ את החסד והנתינה!

 

 

עשרת ימי תשובה
 
במהלך חודש אלול שמעו התלמידים שיחות בנושאי החודש, החגים וההלכות, משמעותם של עשרת ימי תשובה ועוד. בנוסף יצאו התלמידים לאמירת סליחות מרוממת וקדושה. 

 

 
 

 

 

ניהול עסקי
 
התלמידים נחשפו לארגון מקסים הנקרא 'אנד ג'וי' הנותן תעסוקה ופרנסה לבעלי מוגבלויות, בהיותם מייצרים מוצרים פרקטיים לחגים ובכלל. לארגון זה יש חנות אינטרנטית עם קטלוג ומחירים.
בנוסף, קיימו התלמידים משימה מיוחדת לקראת ראש השנה. הם בחרו ארגון חברתי 'הקרוב לליבם' והסבירו לכיתה את חשיבותו לפני החגים.

 

 

מטיילים ונהנים
 
אומנם השנה רק החלה אבל הפעילות החברתית כבר בשיאה והתלמידים הספיקו לצאת לטייל, להינות מנופי הארץ וכמובן להתגבש. צפויה לנו שנה מלאה בעשייה, למידה והנאה גדולה!

 

 
 

 

 

בברכת חג שמח!

 

 

 
ישיבת בני עקיבא ראשון לציון
כתובת: רחוב הרב נורוק 10,ראשון לציון 75629
טלפון : 03-9511963
פקס: 03-96511870
דוא”ל:  yeshivabar@gmail.com
אתר אינטרנט: www.ybarl.co.ill

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק מבית V.I.Plus