מידעון פרשת בהעלותך תשע"ח

 

בס"ד
 
"להגיד שבחו של אהרן שלא שינה..." 
 
כותרת מאמר זה לקוחה מדברי רש"י, המביא את דברי המדרש בספרי על הנאמר בפסוק: "ויעש כן אהרן". יש לשאול על דברים אלו: מה הייתה גדולתו המיוחדת של אהרן בהדלקת נרות המנורה שחשוב למדרש לומר שלא שינה דבר מציווי הקב"ה בדבר זה,  וכי מה כבר ניתן לשנות בפעולה פשוטה כל-כך של הדלקת הנרות?
 
הרמב"ן מסביר בפירושו את עניין הדלקת המנורה והמיוחד בה. הרמב"ן מאריך לבאר שהקב"ה הבטיח לאהרן, הכהן הגדול, שמצוות הדלקת הנרות אינה תלויה בהקרבת קורבנות הנשיאים, או בהימצאותו של המזבח בכלל, אלא רמז יש כאן לתקופה ותקנה היסטורית שחכמים תקנו בעקבות מרד החשמונאים במלכות יוון ונצחונם. וכדברי הרמב"ן: "אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו..." דהיינו, מצוות הדלקת נרות חנוכה, הנוהגת לדורות עולם, נעוצה בהדלקת נרות המנורה ע"י אהרן, שלפי דברי הרמב"ן "היה המדליק אותן כל ימיו ואע"פ שהמצווה כשרה בבניו... אבל היה הוא מזדרז במצווה הגדולה הזאת...".

 

כלומר, יש כאן הארה על התלהבותו של אהרן לקיים את אותה המצווה ,דווקא בעצמו, במשך כל ימי חייו, והתלהבות זו לא פגה עד סוף חייו. אולי זוהי כוונת המדרש באומרו שאהרן לא שינה בה: פעולה פשוטה של הדלקת נרות המתבצעת יומיום – הייתה בכל פעם פעולה מצוותית חדשה שאהרן קיים אותה כאילו בפעם הראשונה ולא עלתה על דעתו לחדש בה דבר, כיוון שמבחינת מבצע המצווה - הוא חדש!
יכולתו המופלאה של אהרן, עמדה לזרעו במבחן הזמן – צאצאיו הכהנים לבית חשמונאי יצאו למערכה על הבטחת קיום תורה ומצוות בישראל, שהן יומיומיות וקבועות בחייו של היהודי. דווקא בשגרה קיימת הסכנה שיהפכו לשגרתיות במובנן השלילי – "מצוות אנשים מלומדה". בניו של אהרן, ידעו להפיח את ניצוץ ההתלהבות בקרב ישראל במובן הרוחני ע"י מסירות נפשם וזכות זאת להבטיח את שימור בערת הלפיד שלא תשתנה ותושפע מעולמות תוכן זרים שאותם ניסו להחדיר היוונים ותומכיהם אל מחנה ישראל פנימה.
ניתן ללמוד מכאן על חשיבות קיום תורה ומצוות במסגרת הנכונה והמדויקת כפי שמלמדת ומחנכת אותנו תורה שבע"פ, שהיא הערובה לקיום דבר ה' ורצונו. התמדה זו היא שבחו של אהרן ושל כל אלה ההולכים ופועלים לאור נרותיו! 
 
 
בברכת שבת שלום,
שמעון מלכיאל
רכז בגרויות, מורה לתושבע וסייע 

 

כיתות ט' בעקבות העיר העברית הראשונה
 
תלמידי כיתות ט' יצאו לסיור של"ח בנושא המהפך הציוני במישור החוף, היציאה מיפו והקמת תל-אביב - העיר העברית הראשונה. הסיורים היו מרתקים, מחכימים ומהנים.

 

 
 

 

 

כולנו משפחה אחת
 
תלמידי שכבת ט' יצאו לחבק ולעודד את חבריהם מכיתות ט' בישיבת נוה שמואל ששבו מהטיול השנתי, בו נשרף האוטובוס שנסעו בו עם התפילין וציודם האישי. בלב רחב ופתוח נתנו לכל תלמיד ממתק ופתק שבו נאמר: "שובכם בשלום מהטיול השנתי. אוהבים ומחבקים כיתה ט' אורות יהודה".

 

אפרטיול בהובלת המשצ"ים שלנו
 
כבכול שנה, הדריכו המש"צים את תלמידי כיתות ד', ממוסדות החינוך באפרת, באפרטיול. המש"צים קיימו סיור מעמיק לתלמידים בהכרת היישוב בו הם גרים וזכו לתעודת הוקרה על הנחיה נפלאה.

 

 
 

 

טיול לסיום השנה
 
תלמידי יב' 2 יצאו לטיול סוף השנה בשביל הגולן וזכו לבקר במעיין הנמר שמתחת למג'דל שאמס.

 

 

על תרומה וחסד
 
כהכנה לקראת חג השבועות, הגברת רבקה מוריה חלקה עם התלמידים את סיפורה המרתק - על תהליך הגיור שעברה, על החלטתה לתרום כליה ועוד. מהות השיחה הייתה החשיבות בתורה של חסד וחיים של חסד. התלמידים נהנו מאוד והם יצאו מהשיחה עם הסתכלות מחודשת כלפי חג השבועות.

 

ברוכים הבאים לשכבה ט' תשע"ט
 
פעילות גיבוש התקיימה לתלמידי כיתות ח' שמגיעים אלינו לישיבה בשנה הבאה. ברוכים הבאים!

 

 
 

 

בברכת שבת שלום

 

 

 
ישיבת בני עקיבא "אורות יהודה" אפרת
כתובת: ת.ד. 1006 אפרת 9043500 אפרת
טלפון : טלפון: 02-9933406
פקס: פקס: 02-9938282
דוא”ל: [email protected]
אתר אינטרנט: http://www.orotyehuda.org.il/

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק מבית V.I.Plus