פרשת מטות מסעי
 

 

תוכן ענינים
 

 

«

מסביב לשולחן

«

חומרי למידה

«

חינוך בפרשה

«

מחודדים בפיך

«

מחוץ לתמונה

«

לוח דרושים

 

לכבוד הרב יאקאב
ראיתי את התשובה שעניתם על ילד שלקה (גנב) בלי רשות, אני רוצה לדעת מה לעשות עם בחור בגיל שש עשרה שלוקח בלי רשות, וכשאני תופס אותו הוא מודה אבל לא נותן סיבה למה לקח איך מתנהגים?
אברהם ב.

 

דפי עבודה
 
כי תישא הרב וויג
חודש תמוז

קבוצת גיל: כיתות גבוהות

 

בית המקדש

קבוצת גיל: כללי

 
מעין החינוך התורני

קבוצת גיל: כיתות גבוהות

 

הרב דוד וייג

קבוצת גיל: כיתות גבוהות

 
חודש אב

קבוצת גיל: כללי

 

מטות-מסעי

קבוצת גיל: כיתות גבוהות

 

«

חומש בהבנה- מטות מסעי

«

מבחן מטות-מסעי

«

פיצוחים- מטות מסעי

«

«

סיכום לפרשה

«

«

הקף את המילה הנכונה-אידיש

«

פרשת מטות- שאלות באידיש

«

עבודה על פרשת מטות

«

«

«

נקודות בפרשה

 

שלושת השבועות וט' באב
 

 

«

תפזורת בין המצרים- עוזי קייש

«

פתרון לפתזורת- עוזי קייש

«

ליקוטים נפלאים לבין המצרים

«

«

«

«

«

«

«

מנהגי תשעה באב

«

הלכות תשעה באב- שאלות

«

הלכות תשעת הימים

«

מבחן- מגילת איכה

«

ט' באב- דף עבודה כיתה א

«

«

דיני סעודה מפסקת

 

העשרה
 

 

עלון

קבוצת גיל: כללי

 להורדה 
 
מטות-מסעי

קבוצת גיל: כללי

 להורדה 
 
הרב ברוך רובין

קבוצת גיל: כללי

 להורדה 

 

«

הילולת האור החיים- הרב דוד הניג

«

ביאורי מילים

«

דף קשר לפרשה

«

גאולה- הרב דוד הניג

«

וורט וטיפ לדרשן

«

קונטרס חוידושים לפרשה- אידיש

«

דברי תורה לפרשה

 

 

בפר' מטות לומדים על נקמת בני ישראל במדין. במדרש תנחומא הקשה "אמר לו הקב"ה למשה - נְקֹם נִקְמַת בְנֵי  יִשְרָאֵל מֵאֵת הַמִדְיָנִים, אתה בעצמך, והוא משלח אחרים? אלא, על שנתגדל במדין, אמר, אינו דין שאני מצר להם,  שעשו בי טובה. המשל אומר 'בור ששתית ממנו אבן אל תזרוק בו'". ועדיין קשה, מה השיבו על השאלה? הרי הקב"ה אמר לו בפירוש נְקֹם נִקְמַת בְנֵי יִשְרָאֵל, אתה ולא אחר, ואיך הוא שולח את האחרים במקומו? אלא, מידת הכרת הטוב היא כה ברורה ומוחלטת, עד שכאשר הקב"ה אומר לו לנקום במדין בעצמו, אין למשה כל ספק, ברור לו כי כוונת ה' היא לפעול במקרה זה ע"י האחרים מ'דין' הכרת הטוב! גם כלפי מדין העוין – ננהג במידות טובות.

 

מאת: הרב משה ארלבאום

 

א. מי מתואר בפרשה זו כאדם בעל כוח דיבור מיוחד, שבסוף נהרג בחרב?
ב. תאריך פטירתו של מי, הוא תאריך הפטירה היחיד שמצוין בתורה ?

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק מבית V.I.Plus