פרשת בהעלותך
 

 

תוכן ענינים
 

 

«

מסביב לשולחן

«

חומרי למידה

«

חינוך בפרשה

«

מחודדים בפיך

«

מחוץ לתמונה

«

לוח דרושים

 

לכבוד הרב יאקאב
אני כותב מארגנטינה ורציתי לבקש עצה כדי ליישם אותה עם תלמיד כיתה ג' מדובר בילד חכם,  הילד מתעסק באופן קבוע, תמיד עם משהו ביד, זה יכול מספריים נייר, תמונות רבנים ועוד מגוון חפצים איך גורמים לו להתרכז בשיעור, האם צריך לקחת את הכל משולחנו, או לא ללחוץ עליו?
תודה רבה לך,
נתן פריווה

 

דפי עבודה
 
כי תישא הרב וויג
ארמית

קבוצת גיל: כיתות גבוהות

 

חוברת באידיש

קבוצת גיל: כיתות נמוכות

 
חוברת עבודה

קבוצת גיל: כיתות גבוהות

 

בהעלותך

קבוצת גיל: כללי

 
ציור

קבוצת גיל: כיתות נמוכות

 

פרשת בהעלותך

קבוצת גיל: כיתות גבוהות

 

«

עבודה חומש רש''י

«

שאלון אמריקאי- רשי

«

שאלון אמריקאי- אידיש

«

«

דף עבודה- אידיש

«

שאלות ותשובות- פרשת בהעלותך

«

אתפש לפרשה

«

החצוצרות- דף עבודה

«

דף עבודה כיתה א'

«

בהעלותך- שרשים אידיש

«

אתפש 2 לפרשה

 

העשרה
 

 

עלון

קבוצת גיל: כללי

 להורדה 
 
הרב ברוך רובין

קבוצת גיל: כללי

 להורדה 
 
הרב ברוך רובין

קבוצת גיל: כללי

 להורדה 

 

«

ד''ת לפרשה- אידיש

«

ד''ת וסיפורים לפרשה- אידיש

«

פנינים לפרשה

«

פרפראות לפרשה

«

וורט וטיפ לדרשן

«

אגעדאנק- בהעלותך

«

קונטרס- פרשת בהעלותך

«

דף קשר לפרשה

 

 

בסוף פרשתנו מוכיח הקב"ה את אהרן ומרים, לאחר שדיברו סרה במשה עבד ה'. הקב"ה פותח שִׁמְעוּ נָא דְבָרָי... לאחר כמה פסוקי מוסר נאמר וַיִּחַר אַף ה' בָּם וַיֵּלַךְ. מדייק רבינו אליהו מזרחי(בפירושו על רש"י כאן) שהתוכחה לא נאמרה מתוך חרון אף וכעס, אלא רק אחרי שסיים ה' את דבריו חרה בהם אפו, והביא העונש על מרים. וכה כתב "אין נָא אלא לשון בקשה, שדיבר עמהם בנחת ובפיוס, כדי שישמעו דבריו, שאילו היה מדבר עמהם בכעס לא היו דבריו נשמעים". דברים מבהילים! אהרן ומרים הנביאים, צדיקי עליון קדושים וטהורים, לא ישמעו תוכחה הנאמרת מפי ה' מתוך כעס! ממשיך הרא"ם ומביא את לשון חז"ל בספרי "והרי דברים קל-וחומר, ומה אם 'מי שאמר והיה העולם' אמר דבריו בתחנונים, ק"ו לבשר ודם". דברינו יתקבלו כשנפנה בלשון רכה, מענה רך ישיב חמה. אין כאן ויתור כביכול על העונש, העונש הראוי בא יבוא, אך הוא מלווה באמירה רכה, מתוך יישוב הדעת.

 

מאת: הרב משה ארלבאום

 

א. מהם שני הכלים בפרשתנו שנעשו 'מקשה אחת' – מגוש אחד –
של מתכת? מהו הפריט הנוסף במשכן אשר נעשה ממקשת מתכת אחת?
ב. מהם שני המקומות בפרשה שבהם מוזכרת אש?

 

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק מבית V.I.Plus