Newsletter | ניוזלטר מספר 186|30 בדצמבר 2021

 

 הודעה זאת נשלחה רק אל לקוחות ונמעני משרדנו.
באפשרותך להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בכל עת, באמצעות שליחת  בקשה לכתובת הדוא"ל   [email protected]   או באמצעות לחיצה על לחצן "הסר" שבתחתית ההודעה.
  
היערכות לתום שנת המס 2021 ולקראת שנת המס 2022

 

image

לעיונכם מהדורה דיגיטלית מהודרת של חוברת מידע המכילה מגוון רב של סוגיות מקצועיות, שערכה אליוט גלובל ישראל לקראת תום שנת המס 2021 ותחילת שנת המס 2022.     
                                                                            
                                                                                               
                                                                                  לקריאת החוברת לחץ כאן 

 

 
תשלומים שניתן לבצע לאחר סיום שנת המס 2021 לחץ כאן
טפסים שימושיים לסוף שנת המס 2021  לחץ כאן

 

מיסים

 

רכישה ומכירת דירות – נקבעה כפעילות מ"עסק"
לאחרונה פסק בית המשפט, כי ריבוי רכישת ומכירת דירות על ידי גורם פרטי היתה בגדר פעילות "עסק" לצרכי חוק מע"מ

 

פטור במכירת דירת ירושה, רק אם גם היורש הוא תושב ישראל
יש ליתן הדעת על כך ולהיערך אחרת הן לפני פטירת בעלי דירת מגורים יחידה, להם יורשים צפויים תושבי חוץ

 

ביטוח לאומי

 

בעל מניות, שהוא גם דירקטור וגם שכיר, שפוטר, זכאי לקבל דמי אבטלה
בית הדין קיבל תביעתו של מבוטח ששימש במשך שנים כיזם, מנהל פיתוח ודירקטור בחברה שפוטר וקבע כי לא עבד בעת שקיבל דמי אבטלה שאושרו לו, ולפיכך אין מקום לתבוע ממנו החזר הגמלה

 

דיני עבודה

 

אין לחייב עובד בעלות הכשרה במקרה בו התפטר בשל מצב בריאותי לקוי
האם התחייבות של עובד לשאת בעלות קורס הכשרה במקרה בו התפטר מעבודתו טרם השלמת תקופת עבודה מינימלית גוברת תמיד?

 

 
עדכוני פסיקה
מעסיק שפיגר ברצף הפרשות פנסיוניות חויב לפצות עובד שהפך נכה בשווי קצבת הנכות לחץ כאן
קביעות בעבודה הינה זכות חוזית ועובדי הביטחון באל-על בחוזים אישיים אינם זכאים לקביעות לחץ כאן