Newsletter | ניוזלטר מספר 188|24 בפברואר 2022

 

 הודעה זאת נשלחה רק אל לקוחות ונמעני משרדנו.
באפשרותך להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בכל עת, באמצעות שליחת  בקשה לכתובת הדוא"ל   [email protected]   או באמצעות לחיצה על לחצן "הסר" שבתחתית ההודעה.
  
מיסים

 

השלכות מס בביצוע כריית מטבעות קריפטו
אופן הסיווג ומועד הדיווח של הכנסות בידי מי שעוסק בכריית מטבעות קריפטוגרפיים

 

בפסק דין שהתקבל לאחרונה, בית המשפט מקבל ערעורה של חברה על החלטת ועדת ערר וקובע מספר קביעות בעלות חשיבות ביחס לטיפול במענקים: לאופן ניהול ההליך, נטל ראיה, חשיבות מועדים 

 

ביטוח לאומי

 

פטור מביטוח לאומי על פי אמנה לביטוח סוציאלי
בית הדין האזורי  קיבל  את ערעורו של הביטוח הלאומי וקבע כי מעסיק זר המעסיק בישראל עובדים תושבי ישראל חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעדם

 

דמי בידוד
דמי בידוד למעסיקים לחץ כאן
דמי בידוד לעובדים עצמאיים לחץ כאן

 

אבטחת מידע

 

חוק הגנת הפרטיות – מה חדש
במהלך העשורים האחרונים התרחשו שינויים טכנולוגים ומשקיים מרחיקי לכת באופן שבו מידע נאסף, מעובד ונעשים בו שימושים על ידי ארגונים ויחידים. שינויים אלה יוצרים איומים על הזכות לפרטיות במידע

 

דיני עבודה

 

 
עדכוני פסיקה
עובד זר שהועסק 9 חודשים וקופח בשכרו פוצה בכ - 50,000 ₪ לחץ כאן
מעסיק העובר שינוי ארגוני זכאי לפטר עובד שאיננו שבע רצון ממנו  לחץ כאן
בעלי מוגבלויות המועסקים במפעל מוגן, זכאים לזכויות הסוציאליות לחץ כאן