Accessibility

 

קול קורא להגשת מועמדויות לפרסי הצטיינות לסגל המנהלי והטכני לשנת תשפ"ג
שלום רב,

הנדון: פרסי מצוינות לחברי וחברות הסגל המנהלי והטכני באוניברסיטת בן-גוריון בנגב לשנת תשפ"ג פרספקטיבות ייחודיות שמובילות לעשייה יוצאת דופן

פרסי המצוינות לסגל המנהלי והטכני, מהווים את הדרך שלנו להוקיר את חברות וחברי הסגל על עשייה יוצאת-דופן, ולהראות את הערכתנו לתרומתם.ן הייחודית לאוניברסיטה. 
השנה, אנו קוראים לכל אחד ואחת להסתכל על חברי וחברות הסגל המנהלי והטכני, העובדים.ות איתכם.ן ולצידכם.ן, מזווית חדשה. פרסי המצוינות יינתנו השנה לחברי וחברות סגל, שבעבודתם.ן ובהתנהלותם.ן מגלמים.ות את ערכי האוניברסיטה ומהווים.ות דוגמא חיה לסיפור שלנו.
הקריטריונים לבחירה השנה, מתייחסים לערכי האוניברסיטה: מצוינות ויושרה, אמנות האפשר, תעוזה מנצחת, הכללה ואחריות חברתית, כוחו של הביחד ורוח ישראלית. 
הזוכות והזוכים ייבחרו בתהליך מעמיק, על-ידי הנהלת האוניברסיטה, חברי וחברות סגל אקדמי וסגל מנהלי וטכני, נציגי מועצת העובדים של הסגל המנהלי והטכני ונציג העובדים והעובדות המצטיינים לשנת תשפ"א. 

בתום תהליך המיון, ייבחרו עד 6 חברות וחברי סגל מנהלי וטכני, שיזכו באחד מהפרסים:
  • פרס הנשיא
  • 2 פרסי המנכ"ל
  • 3 פרסי הוקרה
הפרסים יוענקו בטקס כלל-אוניברסיטאי חגיגי, במעמד נשיא האוניברסיטה, מנכ"ל וסמנכ"לית משאבי-אנוש. 

המעורבות שלך בתהליך משמעותית. בחירתך להציע מועמד או מועמדת, מניעה את תהליך הבחירה. ועדות הבחירה יעיינו בהמלצות ויישקלו את המועמדות לאור הדוגמאות שייכללו בהן. כולנו ביחד – מנהלים ומנהלות, חברי וחברות סגל, עמיתים ועמיתות, סטודנטים וסטודנטיות – נשפיע על בחירת הנבחרת המצטיינת שלנו!

אנו קוראים לך, להציע מועמד או מועמדת, הראויים.ות לדעתך, להוקרה מיוחדת זו. 
בטופס ההמלצה, חשוב לפרט דוגמאות קונקרטיות לפעילות ולעשייה, המדגימות כיצד באים ערכי האוניברסיטה לידי ביטוי, בעבודתם של המועמד או המועמדת. 

את טפסי ההמלצה ניתן להגיש עד 20 בנובמבר 2022, כו' בחשון, תשפ"ג. 

מצ"ב התקנון לבחירת העובד.ת המצטיין.ת לעיונכם.


תודה על שיתוף הפעולה
בברכה,

 

 

        פרופ' דניאל חיימוביץ                                                           טל בן חיים
                  נשיא                                                                          מנכ"ל